EN

Novinky a články

Česká rapsodie Bohuslava Martinů

Nabídka pro kandidáty houslové soutěže 2017

Pro II. kolo soutěže je v nabídce výběrových skladeb Česká rapsodie pro housle a klavír H 307 Bohuslava Martinů, která vyšla v nakladatelství Max Eschig Paris v roce 1962 a není na trhu vždy k dispozici. Obsahuje bohužel i několik nepříjemných chyb jak v houslovém partu, tak v klavíru, jež zatím nebyly odstraněny. Proto Nadace Bohuslava Martinů jako dědic autorských práv připravila na vlastní náklady účelové vydání pouze pro potřeby houslové soutěže Pražského jara 2017, jež využívá důkladné revize obou hlasů, kterou připravil zkušený český umělec a významný houslový pedagog, prof. Ivan Štraus z Akademie múzických umění v Praze.

Revidovaná podoba České rapsodie je vám k dispozici prostřednictvím sekretariátu soutěže Pražského jara, jenž vám na vyžádání pošle nově pořízený výtisk.