EN

Novinky a články

David Lukáš "Balada o Nackenovi a houslistovi"

Také během II. kola v oboru housle zazní nově napsaná skladba Davida Lukáše Balada o Nackenovi a houslistovi pro housle sólo. 

David Lukáš (*1981) vystudoval dirigování na Pražské konzervatoři ve třídě Hynka Farkače, Miriam Němcové a Miroslava Košlera. Souběžně se studiem dirigování studoval soukromě hudební kompozici (O. Kvěch, R. Rejšek) a v poslední době konzultoval svou skladatelskou techniku se Sylvií Bodorovou. Mezi jeho kopozice patří symfonie, sólové koncerty s doprovodem orchestru, Stabat Mater, řada komorních skladeb a vokálních kompozic. 1 smyfonie "Des cauchemar et des reves" získala3. místo na prestižní mezinárodní skladatelské soutěži Gustava Mahlera ve Vídni a byla provedena vídeňským rozhlasovým orchestrem ORF. V roce 2014 získal David Lukáš cenu šéfdirigenta České filharmonie na skladatelské soutěži vypsané Českou filharmonií se svou skladbou Zrození světla.

"Balada o Nackenovi a houslistovi je inspirována severskou bájí o trolovi, který má schopnost očarovat housle. Ve skladbě je zakomponován příběh houslisty, který si nechá housle začarovat. Když si je poté vyzvedává u trola, omylem si vezme trolovy housle a je tak odsouzen k uhrání se k smrti."

Úplně porpvé si můžete tuto skladbu poslechnout v podání semifinalistů během II. kola 12. května v Národním domě na Vinohradech.