EN

Historie

Založení a historie soutěže

S nápadem pořádat mezinárodní hudební soutěž při festivalu Pražské jaro přišel Rafael Kubelík se členy České filharmonie v roce 1946. Ještě tentýž rok byly vypsány podmínky houslové soutěže o cenu Jana Kubelíka.

Ta první se konala v květnu 1947 v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Čestné předsednictví soutěže převzal Jan Masaryk, ministr zahraničních věcí.

První soutěž Pražského jara bez vítěze

Vystoupení na závěrečném koncertě festivalu Pražské jaro 1947 dne 28. května s orchestrem České filharmonie, řízeného Rafaelem Kubelíkem a dle vlastního přání může hráti na Stradivariho houslích Emperor z pozůstalosti Jana Kubelíka.

Bohužel se přísná porota rozhodla, že žádnému z uchazečů nebude udělena cena a tím pádem odpadlo vystoupení. Přesto se toto ocenění – vystoupit na festivalu Pražské jaro – stalo tradicí.

Pražskojarní soutěž objevuje výjimečné osobnosti

V dalších ročnících byly již ceny udělovány, a tak pražskojarní soutěž „objevila“ pro svět desítky výjimečných osobností. Mezi první oceněné houslisty patří Igor Bezrodnyj, Viktor Pikajzen a Alan Loveday, v roce 1950 violoncellisté Mstislav Rostropovič a Daniel Šafran a Smetanovo kvarteto, které tímto úspěchem započalo svou mnohaletou uměleckou dráhu.

Světová federace mezinárodních hudebních soutěží v Ženevě

Soutěž Pražské jaro patří dnes ve světě k uznávaným mezinárodním hudebním soutěžím nejen proto, že pro svět objevila úctyhodný počet umělců (mezi laureáty patří také James Galway, Maurice Bourgue, Natalia Gutman, Natalia Šachovska, Boris Pergamenchikov, Jan Panenka, Michel Becquet, Bernard Soustrot, Jean-Louis Capezzali, Philippe Cuper, Dagmar Pecková, Štefan Margita aj.), ale i pro fakt, že byla jedním ze zakládajících členů Světové federace mezinárodních hudebních soutěží v Ženevě (WFIMC). Tato federace sdružuje kolem stovky soutěžních organizací, ale jen málo z nich pořádá víceoborové soutěže každý rok tak jako soutěž Pražského jara.

Nejlepší soutěžící před festivalovým publikem

Postupem času se soutěž rozrostla na 16 soutěžních oborů a je typem soutěže s nejsložitější strukturou: koná se každý rok, je víceoborová a každý rok má na programu jinou sestavu.

Jednotlivé obory (zpravidla 2 obory v jednom ročníku) se střídají v určitých cyklech, které určuje stálá soutěžní komise. Soutěž se koná vždy začátkem května, a to tak, aby její finálová kola byla již součástí festivalu Pražské jaro, jehož zahajovací koncert je 12. května. Tento experiment se velice osvědčil, a to nejen pro zatraktivnění soutěže pro kandidáty, z nichž ti nejlepší mají možnost vystupovat před festivalovým publikem, ale i zvýšeným zájmem veřejnosti. Tyto koncerty se konají v Dvořákově síni v Rudolfinu a bývají zpravidla vyprodány.

Umělci z celého světa v porotě

Porota bývá většinou sedmičlenná, zastoupení domácích členů je menšinové. Tvoří ji vynikající umělci z celého světa (namátkou – David Oistrach, Václav Holzknecht, Karel Pravoslav Sádlo, Paul Tortelier, Jean-Pierre Rampal. Alois Hába, Hans Haselböck, Wolfgang Schneiderhan, Angelica May, Josef Suk, Philip Jones, Rudolf Firkušný, Lazar Berman, Václav Neumann, Rafael Kubelík, Jorma Panula), kteří zvyšují renomé pražskojarní soutěže.

Propagace české soudobé hudby

Od roku 1994 je rovněž tradicí, že Pražské jaro objednává pro každý obor povinnou skladbu od významného českého autora (Karla Husy, Petra Ebena, Otmara Máchy, Ivany Loudové, Viktora Kalabise a dalších) a tím podporuje propagaci české soudobé hudby.

Ocenění a koncertní vystoupení

Soutěž se již řadu let koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy, a proto slavnostní předání cen probíhá 15. května v Brožíkově síni na Staroměstské radnici za jeho přítomnosti. Laureáti získávají kromě hlavních finančních cen (total Kč 700.000,–), ceny od různých institucí (např. Nadace Český hudební fond, Nadace Život umělce, Nadace Gideona Kleina, Nadace Bohuslava Martinů, Společnost Gustava Mahlera MAHLER 2000, Společnost Antonína Dvořáka, nakladatelství Bärenreiter, Český rozhlas, Galerie Miro, Moser atd.).

Také nabídka honorovaných koncertních vystoupení na nejrůznějších mezinárodních festivalech a v rámci abonentních cyklů našich i zahraničních orchestrů je velmi pestrá. Velkým lákadlem pro kandidáty je pochopitelně vystoupení na příštím ročníku festivalu Pražské jaro.