EN

Přihláška

Skrýt Přihláška do soutěže

Zájemci o účast v soutěži se přihlásí přes webovou přihlášku, připojí portrétní fotografii vhodnou k reprodukci, nahrávku skladeb pro předkolo dle specifikace níže a případně další přílohy. 

 

Přihláška musí obsahovat tyto přílohy:

 • nesestříhanou VIDEO nahrávku ve formátu avi, mov, mpg, mp4, mkv, případně DVD s technicky kvalitní nahrávkou skladeb, které jsou uvedeny v části „Soutežní repertoár“ těchto podmínek.
  Kvalita nahrávky musí mít profesionální parametry. Výběr kandidátů, kteří se budou moci zúčastnit souteže v Praze, bude prováděn na základě této nahrávky, bude anonymní a v náhodném pořadí. Současně přiložte potvrzení pedagoga či jiné umělecké osobnosti (ev. zvukového režiséra), který ručí za autentičnost nahrávky. V případě nedodržení stanoveného programu nahrávky, budete diskvalifikován(a).
 • kopii rodného listu nebo dokladu totožnosti
 • portrétní fotografii, vhodnou k reprodukci (min 300dpi). Fotografii v digitální formě vypalte na označené CD nebo nahrajte on-line spolu s přihláškou. Soubor s fotografií před nahráním pojmenujte svým celým jménem, tištěnou fotografii čitelně podepište.
 • potvrzení o zaplacení administrativního poplatku (náklady spojené s registrací a předkolem) EUR 30,– na účet „Pražské jaro“, č. 3633372/0800 u České spořitelny, IBAN CZ64 0800 000­0 0000 03633372, B.I.C. GIBACZPX (zájemci o platbu v Kč najdou informaci o platbě na internetových stránkách v sekci FAQ).
  Administrativní poplatek je možné zaplatit také online přímo z přihlášky prostřednictvím služby PayPal.
  Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem musí uhradit kandidát. Platba v hotovosti možná pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě se sekretariátem.
   

Vytištěnou, řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete s případnými přílohami, které nebyly odeslány elektronicky, na adresu:

Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro
Hellichova 18
118 00 Praha 1
Česká republika


Uzávěrka přihlášek – 1. prosince 2017
(Rozhodující je datum odeslání elektronické přihlášky.)

Do 20. ledna 2018 bude kandidátům přijatým do soutěže (tj. úspěšným ve výběrovém předkole) zasláno elektronickou poštou oznámení o přijetí. Obdrží-li kandidáti tuto zprávu, zašlou nejpozději do 15. února 2018 účastnický poplatek EUR 80,- na účet soutěže. Poté budou přijatým kandidátům zaslány dopisy se všemi informacemi týkajícími se průběhu soutěže, jakož i notový materiál nově zkomponované povinné skladby.
Administrativní i účastnické poplatky jsou nevratné.

Tyto soutěžní podmínky byly vypsány v souladu se Soutěžním řádem Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro ze dne 9. listopadu 2015. Soutěžní podmínky jsou vydávány v jazyce českém, anglickém, francouzském a německém. V případě sporu platí jako autentický text český.